സലാല ഖലം പരിപാടിയിലെ സൃഷ്ടി അവതരണം ശ്രദ്ധേയമായി

സലാല ഖലം പരിപാടിയില്‍ സൃഷ്ടി അവതരണം നടത്തിയ അശ്‌റഫ് ബാഖവിയുടെ കവിതാആലാപന വീഡിയോ താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു. ഖലത്തിന്റെ പ്രസക്തിയാണ് കവിതയുടെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം

One thought on “സലാല ഖലം പരിപാടിയിലെ സൃഷ്ടി അവതരണം ശ്രദ്ധേയമായി

Leave a Reply