ബ്ലോഗ്

Articles

ആര്‍.എസ്.സി ദോഹ സിറ്റിംഗ് ; പ്രബോധനോപായങ്ങളുടെ ജൈവികതയ്ക്കായി രണ്ടു ചര്‍ച്ചാദിനങ്ങള്‍

ഗള്‍ഫ് പ്രവാസത്തിലെ നവ യുവ ഇസ്‌ലാമിക സാംസ്‌കാരിക സംഘ മുന്നേറ്റത്തില്‍ സംവാദാത്മക സര്‍ഗസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യാധിഷ്ടിത പ്രായോഗ സാധ്യതയുടെയും പ്രാധാന്യവും ഇടവും [Read More]

ആര്‍.എസ്.സി ഹജ്ജ് വളണ്ടിയര്‍ കോര്‍ പരസഹായ നിര്‍വൃതിയില്‍ കരുണ ചുരത്തി ഇവര്‍

ഹജ്ജ് കേവലമൊരനുഷ്ഠാനമല്ല. ഒരനുഭൂതികൂടിയാണ്.ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി നിന്നോടിതാ ഉത്തരം ചെയ്യുന്നുവെന്ന ലബ്ബൈകയുടെ മന്ത്രധ്വനികളാള്‍ മുഖരിതമായ അന്തരീക്ഷത്തില്‍ ആത്മീയാനന്ദത്തിന്റെ നെറുകയിലെത്തുകയാണ് ഹജ്ജ് [Read More]

വിചാരശീലത്തിന്റെ പടവുകളില്‍ സാംസ്‌കാരിക ഉണര്‍വ്വേകി കലാലയങ്ങള്‍

  മാനുഷികതയുടെ ക്രമികമായ വികാസമാണ് സംസ്‌കാരം. നാഗരികതയെന്നാല്‍ മെരുക്കപ്പെടുകയാണെന്ന് സിദ്ധാന്തിച്ചവരുണ്ട്. മാനുഷികതയെ മാനവികതയുടെ സാര്‍വലൗകിക തലങ്ങളിലേക്കും അതിന്റെ പടിപടിയായുള്ള അനിവാര്യ [Read More]

പ്രവാസത്തെ നട്ടുനനച്ച് ആര്‍ എസ് സി യൂനിറ്റുകള്‍

സാംസ്‌കാരികവും സാമൂഹികവും മതപരവുമായ ശീലങ്ങള്‍ ആര്‍ജ്ജിച്ചെടുക്കാന്‍ അംഗങ്ങളെ ക്രമപ്പെടുത്തുകയാണ് ആര്‍ എസ് സി യുടെ യൂനിറ്റുകള്‍. പ്രവാസിഭൂമികയില്‍ യുവാക്കളുടെയും വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെയും [Read More]