വിസ്‌ഡം

“ഇൻസ്പയർ” പ്രൊഫഷനൽ ഇഫ്ത്വാർ സംഗമങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു.

കുവൈത്ത് സിറ്റി: വിശുദ്ധ റമളാനിൽ പ്രൊഫഷനൽ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടി സംഘടിപ്പിച്ച “ഇൻസ്പയർ” പ്രൊഫഷനൽ ഇഫ്ത്വാർ സംഗമങ്ങൾ സമാപിച്ചു. [Read More]

അക്വയര്‍

ഖത്വറിലെ മൂന്നു സോണുകളും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച അക്വയര്‍ ശ്രദ്ധേയമായി. റമളാനിന്റെ അവസാനത്തെ പത്തിന്റെ തുടക്കത്തില്‍ നിരവധി പ്രഫഷനലുകളെ സംഘടിപ്പിച്ച് നടത്തിയ [Read More]

ടെക്‌സ്പീരിയ 2; സോഫ്റ്റ് ലാബിനു തുടക്കം

അബു ദാബി : പുതിയ തൊഴില്‍ സാധ്യതകള്‍ കണ്ടെത്താന്‍ നിരന്തരമുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ടെന്നും, പ്ലാനിംഗ് ഇല്ലാത്ത ലക്ഷ്യം കേവലം ആഗ്രഹമാണെന്നും [Read More]