ചലനങ്ങൾ

ആർ എസ് സി ഗ്ലോബൽ ബുക്ടെസ്റ്റ്; വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു

ദുബൈ: രിസാല സ്റ്റഡി സർക്കിൾ ഗ്ലോബൽ തലത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പതിനഞ്ചാം എഡിഷൻ ബുക്‌ടെസ്റ്റ് വിജയികളെ കേരള മുസ്‌ലിം ജമാഅത്ത് ജനറൽ [Read More]

മാനവ സ്നേഹം പ്രഘോഷണം ചെയ്യുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉയർന്നു വരണം : കലാലയം പുസ്തക ചർച്ച

ഉമ്മുൽ ഖുവൈൻ : ദേശ സങ്കുചിതത്തിനപ്പുറംമാനവ സ്നേഹം പ്രഘോഷണം ചെയ്യുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉയർന്നു വരണമെന്ന് കലാലയം പുസ്തക ചർച്ച അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.തത്വചിന്തകനും [Read More]

വാക്കും ഭാഷയും സംസ്കാരത്തെ അടയാളപെടുത്തുന്നു : കലാലയം ഒത്തിരിപ്പ്

ഉമ്മുൽ ഖുവൈൻ : വാക്കുകളും ഭാഷയും സംസ്കാരത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും മാനവികതയുടെ പക്ഷത്ത് നിന്നുള്ള സംസാരങ്ങൾ മൂല്യമുള്ളതാണെന്നും കലാലയം സാംസ്കാരിക വേദി [Read More]

ഗ്ലോബൽ കലാലയം പുരസ്‌കാര ജേതാക്കളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു

ദുബൈ : കലാലയം സാംസ്‌കാരിക വേദിയുടെ പ്രവാസി സാഹിത്യോത്സവിന്റെ ഭാഗമായി പ്രവാസി എഴുത്തുകാർക്ക് സംഘടിപ്പിച്ച കഥ, കവിത വിഭാഗങ്ങളിൽ ഗ്ലോബൽ [Read More]